fejlec11

Korábbi időszaki kiállítások

2021

Szeretetnek eledele

2020
Kenyér és bor színében

Kenyér és bor színében

Lengyel Péter 70

Lengyel Péter 70. Művésztanár az Ipoly mentéről.

Pulszky Ferencz ajándoka

"Pulszky Ferencz ajándoka" - időszaki kiállítás

Konok és...

Konok és...

2019
Kik a cipszerek?

Kik a cipszerek? A szepesi szász identitás családi emlékei

Szabadon szárnyalj!

Szabadon szárnyalj! - tapintható kiállítás

Az élet sója

Az élet sója

2018
Képírással mondom el...

"Képírással mondom el..." Szita István kiállítása

Winderkammer. Fiatal iparművészek kiállítása

"Wunderkammer" - fiatal iparművészek alkotásai

Iskola a korszakhatáron

Iskola a korszakhatáron - Fasor és az első világháború

2017
Menő reformáció

Menő reformáció

Wittenbergi kiállítás

Zehn Gegenstände - zehn Geschichten

Reformáció Kelet-Európában

Reformáció Kelet-Európában

Evangélikus néprajz

Az ünnep tárgyai

Luther lantjától a szentek hárfájáig

Luther lantjától a szentek hárfájáig - evangélikus egyházzene Magyarországon

2015
Menedékek 1681-1781

Menedékek 1681 - 1781. Evangélikusok a pannon régióban

2014
Tanító egyház - Szeberényiek Békéscsabán

Tanító egyház - Szeberényiek Békéscsabán

Gyurátz Ferenc utca

Gyurátz Ferenc utca. Evangélikusok Pápán és környékén

2013
Luther magyarul

Luther magyarul. Evangélikusok Vas megyében

A tolerancia évszázada

A tolerancia évszázada. Protestáns gyülekezeti élet a 19. század első felében

2012

Hivatásunk az élet - reformáció és nők

Püspök a határon

Püspök a határon. Kétszáz éve hunyt el Nagy István

Keresd a nőt!

Keresd a nőt! Nők a Bibliában és az egyháztörténetben

Szentágothai akvarellek

Egy 20. századi polihisztor. Szentágothai János akvarelljei

2011
Mikroludiumok II.

Mikroludiumok II. Konok Tamás kiállítása

Első kövek - élő kövek

Első kövek - élő kövek. Kétszáz éves a Deák téri evangélikus templom

Asszonyok az imazsámolyon

Asszonyok az imazsámolyon. Angyal Júlia kiállítása

2010
Evangélikus nemzeti tizenegy

Evangélikus nemzeti tizenegy

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban

Mikszáth Kálmán emlékkiállítás

Mikszáth Kálmán emlékkiállítás Réti Zoltán akvarelljeiből

2009
"...minden népet."

"...minden népet." 100 éves a Magyar Külmissziói Egyesület

Az otthonteremtő - 100 éve született Sztehlo Gábor

Az otthonteremtő - 100 éve született Sztehlo Gábor

2008
Szita István, 2008

Szita István kiállítása a Biblia éve alkalmából

"És láték" - Karátson Gábor akvarelljei

"És láték..." - Karátson Gábor akvarelljei a Jelenések könyvéről

Északi fény

Északi fény. Magyar-finn egyházi kapcsolatok története

2007
Bárány György emlékkiállítás

Bárány György emlékkiállítás

Vonalak és fonalak - Polgár Rózsa kárpitjai

Vonalak és fonalak - Polgár Rózsa kárpitjai

Evangélikusok a két vilgháború között

Evangélikusok a két világháború között - Raffay Sándor emlékezete

2006
Luther Márton, a reformátor

Luther Márton, a reformátor

Míves tojások

Míves tojások

Aranykor - árnyak közt.

Aranykor - árnyak közt. Az evangélikus egyház 1956-58-ig

2005
250 éves a konfirmáció Magyarországon

250 éves a konfirmáció Magyarországon

A magyar honleány igaz mintaképe

"A magyar honleány igaz mintaképe". Evangélikus nők a 19. században

2004
A templomépítő

A templomépítő. Sándy Gyula-emlékkiállítás

Balassi és a Radvánszkyak

Balassi és a Radvánszkyak

1956 - ismeretlen képek a forradalomról

1956 - ismeretlen képek a forradalomról

2003
Rejtőzködő kincsek

Rejtőzködő műkincsek

2002
Így láttam őket

Így láttam őket. Koppány János karikatúrái

2001
In memoriam Ordass Lajos

In memoriam Ordass Lajos

2000

"Az ősök hite a jövő reménysége." Dunántúli gyülekezetek kincsei

1999

Augustana Confessio

1998

Olmütz, Theresienstadt, Josephstadt, Kufstein evangélikus foglyai

1997

Reformációi emlékérmék

1996

Luther Márton emlékezete régi képeslapokon

Evangélikus középiskolák a történelmi Magyarországon

Thököly Imre emlékezete

1995

Albert Schweitzer emlékezete

1993

Urbán Ernő emlékezete

Kossuth Lajos emlékezete

1992

"A hit megtartó ereje." Várady Péter erdélyi fotóművész képei

1991

Magyarországi evangélikus zsinatok

1990

Bibliafordítók

Tisztelgés a Vizsolyi Biblia előtt

Reményik Sándor emlékkiállítás

1989

Solymári Valkó László érméi

Vida Vilma: Tűfestések

1988

Kapi Béla püspök emlékezete

Történeti bélyegek

1987

Eperjesi vértanúink emlékezete

Karácsonyi bélyegek

Kétszáz éves a pesti egyház

1986

Sztehló Gábor emlékezete

Bornemissza Péter emlékezete

Kalchbrenner Károly emlékezete

1984

Raffay Sándor templomépítő munkássága

1983

Magyarországi evangélikus énekeskönyvek

1982

Új szerzemények

1981

Liturgikus művészet: keresztelési és úrvacsorai edények

Reismann Károly Miksa festményei

1980

Négyszázötven éves az Ágostai Hitvallás