fejlec11

Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok védelméről
Az Evangélikus Országos Gyűjtemény bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott – személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Evangélikus Országos Gyűjteményhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Evangélikus Országos Gyűjtemény – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Evangélikus Országos Gyűjtemény weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Evangélikus Országos Gyűjtemény nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A szerzői jogról
Az Evangélikus Országos Gyűjtemény weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Evangélikus Országos Gyűjtemény kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Evangélikus Országos Gyűjtemény fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.