fejlec2

Templom

A „templomban” minden olyan tárggyal találkozhat a látogató, amely egy evangélikus liturgikus térben is megtalálható. A műtárgyak segítségével megismerhetik, hogy melyek az evangélikus tanítás legfontosabb részei és ezek hogyan jelennek meg a tárgykultúrában. A terem tengelyében elhelyezett nemescsói szószékmásolat két oldalán oltári edényeket láthatunk: baloldalon a „szegények ezüstjéből” készült óntárgyakat, a jobboldalon aranyozott ezüst kelyheket, paténákat, ostyatartókat. A terem oldalán egy nagyon egyszerű, falusi iskolából származó szószékoltár látható. Átellenben festett padvégek és egy barokk keresztelőmedence mutatják meg, hogy milyen volt a 18. század végén épült templomok belső berendezése. Kiállítottunk öntöttvas ostyasütőket és két, 18. századi oltárképet. Legrégibb és legértékesebb oltárterítőink külön tárlóban tekinthetők meg. Felettük az evangélikus hittételeket összefoglaló ágostai hitvallás allegóriáját láthatjuk egy Gyönkben készült festményen. A tárlók alatti fiókokban díszes anyakönyvet, kéziratos ágendát és egy játékot találunk, amelyben kiválaszthatjuk, hogy mely tárgyak illenek egy evangélikus templomba. Külön tárlókban mutatjuk be az istentiszteleti élethez használt könyveket: ágendákat, bibliákat, prédikációs köteteket, énekeskönyveket. Digitális alkalmazás segítségével virtuálisan körbenézhetünk néhány magyarországi evangélikus templomban. Egy orgona játszóasztalán az evangélikus orgonazene legszebb darabjaiból hallgathatunk meg egy válogatást úgy, hogy a hangszínek regisztrálását magunk végezhetjük el zenehallgatás közben.

3D virtuális séta keretében ide kattintva a "Templom" is megtekinthető.