fejlec10

Emlék - tárgy - alkotás. Műtárgyaink a pályázathoz

  A rábaközi Vadosfa artikuláris hely volt, azaz a törvény a 17. század végétől biztosította itt  a szabad és nyilvános vallásgyakorlatot az evangélikusok számára. A gyülekezet 17. századi templomának emlékét egyedül ez a fa Krisztus szobor őrzi.

Vadosfa 2
Feltámadt Krisztus szobra Vadosfáról, 17. század
Vadosfa 2
Feltámadt Krisztus szobra Vadosfáról, 17. század (részlet)

 

A Tolna megyei Varsádról származó 18. századi végi oltárképtöredék az Utolsó vacsora jelenetéből a kép középpontjában ülő Jézust őrizte meg.

Varsád
Oltárképtöredék Varsádról

Vas megyéből került a múzeumba ez a török turbánból átalakított 17. századi kehelytakaró.

Turbántakaró
Kehelytakaró

A levélfelbontó kiállításunkon abban a tárlóban látható, ahol olyan, elsősorban 19. századi hölgyekről emlékezünk meg, akiknek élete messze túlmutatott a háztartás és a gyermeknevelés határain: könyvek írásával, irodalmi szalon fenntartásával, iskola-szervezéssel, mecenatúrával vagy lapszerkesztéssel kivételes alkotásokat hoztak létre.

Levélfelbontó
19. század végi ezüstözött levélfelbontó

Az 1838-as nagy pesti árvíz idején a Deák téri templom szárazon maradt, a környező utcákat elöntötte a víz. A Király utcában és környékén élő zsidók közül sokan menekültek a templomba, ahová Lang Mihály lelkész befogadta őket és az ellátásukról is gondoskodott. Ezt köszönte meg egy Bécsben készíttetett ezüst kehellyel Lőwy Hermann. A kehely héber felirata Ézsiás könyvéből (25,4) való:„…erőssége a szegénynek nyomorúságában, oltalom a zivatarban…”

Ak
Árvízi kehely, 1838

 

 

 

Ak palást
Az árvízi kehely palástja

 

 

Ak részlet 1
Árvízi kehely, részlet

 

A részlet 2
Árvízi kehely, részlet

 

A száműzetésben élő Kossuth Lajos tengeri növények tanulmányozásával is foglalkozott. A növénygyűjtemény néhány darabját maga Kossuth ajándékozta hűséges titkárának, a dunántúli evangélikus családból származó Ihász Dánielnek.

Kossuth 1
Kossuth Lajos növénygyűjteménye, 1860

 

Kossuth 2
Kossuth növénygyűjteménye, 1860

 

Gömöry Jánosnak, az eperjesi főgimnázium egykori igazgatójának 1831-ben a városból való elköltözése alkalmából búcsúajándékként készíttették kollégái és tanítványai ezt az ezüst pálmaágat.

Pálma 1
Ezüst pálmaág, 1931 (részlet)

 

pálma
Ezüst pálmaág, 1931

 

Gustav König a 19. századi német romantika idején készítette el Luther életét megörökítő rézmetszet sorozatát. Luther Mártont 1521-ben fegyveres katonákkal raboltatta el Bölcs Frigyes szász választófejedelem, hogy Wartburg várában biztonságba helyezhesse. Luther György lovag néven ebben a kényszerű bezártságban, mint egy karanténban fordította németre az Újszövetséget.

König
Gustav König: Luther németre fordítja az Újszövetséget, 1850

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a vészkorszakban, 1944-45 fordulóján a svájci Vöröskereszt támogatásával nagyjából 2000 zsidó származású honfitársunk életét mentette meg. A háború vége után több száz árván maradt gyermekről gondoskodott, és megalapította a zugligeti Pax gyermekotthont. Az otthonban berendezett gyermekköztársaságot Gaudiopolisnak, azaz Örömvárosnak nevezték el.

Gaudiopolis
Gaudiopolis jelvény, 1946

Polgár Rózsa gobelinjeinek egyediségét a bravúros térhatással megjelenített hétköznapi tárgyak adják, amelyeket a művész eredeti környezetükből kiemelve új, önmagukon túlmutató jelentéssel ruház fel.

Polgár Rózsa
Polgár Rózsa: Esernyő, 1984

Az idén 90 éves festőművész számára a láthatatlant az időtől és tértől független egyszerű, világos és pontosan megszerkesztett vonalak jelenítik meg. A gondolatmenet struktúrája címet viselő művek sorában ez a legkorábban készült darab.

Konok
Konok Tamás: A gondolatmenet struktúrája, 1991

2013-ban az Evangélikus Országos Múzeum által „Reformáció és tolerancia” témában meghirdetett kortárs képzőművészeti pályázatára beérkezett pályamunka.

Szemüveg
Horváth Csilla: Látásmód, 2013

„És az hét kenyeret és az halakat kezébe vevé, mikoron hálákat adott volna, megszegé és adá az ő tanítványainak, az tanítványok pedig a sokaságnak.” Mt 15, 36. A művész életének utolsó évtizedében a Károli fordítású Bibliát olvasva térden állva festette a szöveghez hűen ragaszkodó akvarellképeit.

Karátson
Karátson Gábor akvarellje Máté írása szerént való evangéliumhoz, 2017