fejlec7

A mi Sándorunk. Petőfi az evangélikus oktatás útvesztőiben

Kiállítás éve
2022
Nyitva
2022. november 30 - (2023. május 31.) JÚNIUS 11-IG MEGHOSSZABBÍTVA!
Helyszín
Evangélikus múzeum, Budapest V. Deák F. tér 4.

"Diligenter frequentáltam / Iskoláim egykoron" - így kezdődik a legismertebb magyar köpetőfi logóltő önéletrajzi ihletésű, humoros verse, a Deákpályám. Petőfi kapcsolata az evangélikus egyházzal leginkább családján és iskoláin keresztül ragadható meg. Ennek nyomán gyűjteményünk számos, alig ismert "Petőfi-relikviát" őriz. Közülök is kiemelkedik első fennmaradt verskézirata, A hűtelenhez, amelyet a selmeci líceum irodalmi önképzőkörének "érdemkönyvébe" jegyzett le. Kiállításunk az ifjú Petőfit állítja középpontba - azt a gyermeket és fiatalembert, aki néhol viszontagságos tanulmányokon, magánélet megrázkódtatásokon keresztül jutott el odáig, hogy születése után kétszáz évvel is az egyik legmeghatározóbb költője legyen irodalmunknak. A kiállítás hitelességét erősíti, hogy a múzeum éppen abban az épületben található, amely Petőfi idején a pesti evangélikus gimnáziumnak adott otthont.

Nagy szerepe lesz az interaktivitásnak: a digitális eszközök mellett taktilis játékok segítségével adunk helyet az élménypedagógián alapuló ismeretterjesztésnek, amelyhez múzeumpedagógiai foglalkozás is tartozik. A kiállításon - amelyen tárgyak és digitális alkalmazások mesélnek el történeteket - a látogatók megtehetik azt az utat, amelyen a diák Petőfi végigjárt, a szabadulószobában lelécelhetnek a líceumból, vagy körülnézhetnek a reformkori Pesten. 

Hogy hogyan látják Petőfit egykori iskolái mai fiataljai, ide kattintva nézhetik meg.

Petrovics: A hűtelenhez c. versének kézirata a selmeci évkönyvben